Privacy statement

Privacy Statement/ Disclaimer

Mahieu-ICT doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.

Recht op inzage

U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die Mahieu-ICT geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen.

Doel van de gegevensverzameling

Mahieu-ICT kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u te informeren over nieuws over Mahieu-ICT. Mahieu-ICT zal uw e-mail adres niet aan derden overhandigen of verkopen. De persoonlijke informatie, zoals naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van uw registratie wordt alleen gebruikt op geaggregeerd niveau. Deze informatie blijft vertrouwelijk. Wees echter bewust dat geen enkele verzending over het internet voor 100% veilig is. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Mahieu-ICT geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers. Onze consultants zullen voor u, uw gegevens toetsen aan die van opdrachtgevers en u daarover berichten. U wordt alleen voorgesteld aan de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en u geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature. Mahieu-ICT verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.
Mahieu-ICT registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.

Recht op verzet

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Mahieu-ICT beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar Mahieu-ICT.
Meldingsplicht Mahieu-ICT
De verwerking van de gegevens wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens Mahieu-ICT houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Ik ga akkoord met deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken stemt u in met de informatieverzameling, privacy beleid en de ethische gedragscode van Mahieu-ICT.

Veranderingen in het Privacy Beleid/Ethische gedragscode

Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid, of de ethische gedragscode worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben.
Wij raden u aan deze site zo nu en dan te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid.
Als u vragen heeft over het privacy beleid van Mahieu-ICT, stuurt u dan een e-mail naar info@mahieu-ict.nl

Disclaimer

De informatie op mahieu-ict.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Mahieu-Ict. Mahieu-Ict besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.mahieu-ict.nl.Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Mahieu-Ict kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.mahieu-ict.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van mahieu-ict toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Mahieu-Ict kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.